ΦΟΥΡΝΟΣ BERTAZZONI F45 7 HER MW T NE | ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ BERTAZZONI F45 7 HER M...

1.699,00