ΦΟΥΡΝΟΣ BERTAZZONI F45 7 HER MW T AX | ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ BERTAZZONI F45 7 HER M...

1.799,00