02.205.046 Σόμπα πετρελαίου T-11 με φούρν...

660,00