ΡΑΚΟΡ 1/2” Θηλ. Αρ. LPG Ρουξούνι Ø8 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΑΛΗ Ρακόρ 1/2” Θηλ. Αρ. LPG Ρουξού...

3,00